Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Htx


Teknisk Gymnasium Aars

Karakterfrie klasser

Erhvervsgymnasierne Aars er udvalgt af Undervisningsministeriet til at deltage i et toårigt rammeforsøg med karakterfritagelse

Erhvervsgymnasierne Aars er udvalgt af Undervisningsministeriet til at deltage i et toårigt rammeforsøg med karakterfritagelse af én 1.g HHX-klasse med studieretningsfag Virksomhedsøkonomi samt én 1.g HTX-klasse med studieretningsfag i Teknologi eller Kommunikation/IT.

De karakterfrie klasser får den samme form for eksaminer og eksamensbevis som de øvrige klasser, men bliver fritaget for at få standpunktskarakterer i ikke-afsluttende fag. Karakterfritagelsen betyder, at der fokuseres mere på læring end præstation.

Fra en summativ til en formativ feedbackkultur
Vi arbejder teambaseret i undervisningen og har et nærhedsprincip, hvor udfordringer og opgaver skal løses så tæt på eleven som muligt. Derfor har skolen påbegyndt en bevægelse fra summativ evaluering, der kendetegnes ved, at karakteren opsummerer elevens resultater til en formativ evaluering, hvor fokus rettes mod at hjælpe, udvikle og sætte nye mål for elevens læring.
Dermed bliver der skabt et trygt og udfordrende læringsrum, som er med til at styrke elevens motivation og udbytte af undervisningen. 

Vores elever fra de karakterfrie klasser beskriver den formative feedback således:

"Når man ser bort fra karakteren og i stedet for får feedback, kan man bedre reflektere over hvad man har gjort rigtigt eller forkert" 
- Robert Stubberup, 1ab hhx.

"Der er ikke længere en konkurrence om, hvem der har fået de bedste karakterer. Man bliver mere åben og mindre stresset, når man afleverer en opgave"
- Kenneth Haugaard Mortensen, 1ab hhx.