Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

EUD
EUX


Eux Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Eux Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Vil du have en efterspurgt uddannelse på fremtidens arbejdsmarked for entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikere?


Er det bedste for dig en uddannelse, hvor du kombinerer praktik og højt fagligt niveau? På eux Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen lærer du at reparere og vedligeholde maskiner, der bruges inden for byggeri, landbrug eller skovbrug. Det kan være grave maskiner, traktorer, træfældningsmaskiner eller mejetærskere.

Ambitiøs?

Hvis du har ambitioner om at læse på en videregående uddannelse inden for de tekniske fag, eller har ambitioner om at blive leder eller mellemleder, så er eux lige noget for dig. Du bliver både dygtig til dit håndværk samtidig med at du lærer at løse ledelses-, planlægnings- og værkstedsopgaver med en stor teknisk indsigt. I værkstederne arbejder vi med den nyeste teknologi på området og i klasselokalet får du en række gymnasiale fag, som vil give dig direkte adgang til maskinmestereller ingeniørstudierne.

Fag på eux

Går du på eux får du ud over de faglige fag, en række grundfag på gymnasialt niveau som styrker dig personligt og fagligt, øger din indsigt i de ting du arbejder med, og som gør det muligt for dig at læse videre:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag B
 • Teknologi B


Opbygning

Kommer du direkte fra grundskolen starter du på GF1. Har du været ude af skolen mere end et år, eller er du over 25 år, starter du på GF2. Skal du starte på GF2 eux skal du inden opstart have opnået følgende niveauer: 

 • Dansk C
 • Samfundsfag C
 • Engelsk C

For at kunne blive optaget til skoleundervisning på eux hovedforløbet skal man have gennemført følgende grundfag:

 • Engelsk C
 • Samfundsfag C
 • Matematik C
 • Fysik C
 • Teknologi C 

Videreuddannelse

Hvis du efter svendeprøven har mod på at uddanne dig yderligere, er det muligt for dig at læse videre til f.eks.:

 • Maskinmester
 • Ingeniør
 • Produktionsteknolog
Læs mere om mulighederne for videreuddannelse via adgangskortet