Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Eux-uddannelsen - det bedste fra to verdener

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen med svendebrev, som kombinerer håndværk og boglige fag, så du senere har direkte adgang til en videregående uddannelse.

Hos Erhvervsskolerne Aars kan du påbegynde en eux uddannelse som tømrer, elektriker, murer, industritekniker, personvognsmekaniker, smed og entreprenør - og landbrugsmaskinmekaniker. Som faglært lærer du de nyeste teknologier og metoder indenfor dit håndværk at kende, og kan arbejde professionelt inden for dit fag. Samtidig får du med eux-beviset mulighed for at læse videre på lige fod med studenter.

Uddannelsens opbygning
Grundforløbet er delt op i GF1 og GF2 på hver 20 uger. På GF1 kan du vælge mellem fagretningerne:

  • Byggeri og strøm
  • Teknik og motorer


Det er først efter GF1, at du skal beslutte dig for, hvilken erhvervsuddannelse du ønsker at tage.

Et eux-forløb indeholder:

  • Dansk A, engelsk B, samt matematik B og samfundsfag C
  • Derudover fem til seks fag på C - og B niveau afhængigt af den valgte eux-uddannelse
  • Grund - og hovedforløb, herunder praktik i den valgte erhvervsuddannelse
  • En større skriftlig opgave
  • Et skriftligt eksamensprojekt, hvor der indgår flere fag.

Koncentrerede og længere skoleforløb

Uddannelsen vil typisk vare et halvt år længere, end den normale længde for den pågældende erhvervsuddannelse. Skoleforløbene vil være længere og mere koncentrerede for at du kan gennemføre de gymnasiale fag og projekter. Den praktiske del af din erhvervsuddannelse vil være fordelt på færre forløb end den i den tilsvarende ordinære erhvervsuddannelse. Uddannelsen afsluttes med projekter, svendeprøve og eksamen i de gymnasiale fag. Du vil få udstedt et EUX-bevis med karakterer.

Økonomien
Under uddannelsen gælder de samme regler som på en almindelig erhvervsuddannelse - du kan få SU hvis du opfylder reglerne herfor. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. 


Varighed og krav

Eux uddannelsen tager ca. 4½ år - 5 år. For at komme ind på uddannelsen skal du have afsluttet og bestået en 9. eller 10. klasse.

Hos Erhvervsskolerne Aars kan du tage eux-uddannelsen med hovedforløb som:
Smed
Entreprenør - og landbrugsmaskinmekaniker

Her kan du se hvilke videregående uddannelser en eux giver adgang til: Adgangskortet