Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

EUD
EUX


Kontor, handel og forretningsservice

Grundforløb 2 (GF2)

Du kan begynde på GF2, hvis du har afsluttet GF1, er over 25 år, eller hvis det er mere end 1 år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse.
GF2 er målrettet den uddannelse, du vælger. Derfor skal du vælge uddannelsesretning, inden du begynder på GF2. 

Hos os kan du vælge imellem følgende GF2 forløb:

  • Detailhandelsuddannelsen med specialer
  • Handelsuddannelsen med specialer
  • Kontoruddannelsen med specialer

Målet med undervisningen på GF2 er at give dig forudsætninger for at kunne gennemføre hovedforløbet.

Grundfagene bygger oven på fag fra 9. eller 10. klasse og er med til at udvikle dine grundlæggende færdigheder. Grundfagene indgår i tæt samspil mellem teori og praksis og i den praksisrelaterede undervisning. Det giver dig bedre mulighed for en eventuel videregående uddannelse efter din erhvervsuddannelse.

Det uddannelsesspecifikke fag giver dig faglige kompetencer, der retter sig mod det hovedforløb, du har valgt.

Det uddannelsesspecifikke fag beskrives af erhvervsskolen på grundlag af de krav, de faglige udvalg har fastsat for adgang til skoleundervisningen i hovedforløbet.

Varighed

GF2 varer 20 uger og har som formål at give dig forudsætninger for at kunne gennemføre et hovedforløb. GF2 afslutter du med en grundforløbsprøve. 

Hvis du vælger at starte på GF2 eux Business, skal du have minimum 3 c-niveau fag.

Undervisningen på GF2 består af:

  • Uddannelsesspecifikke fag
  • Grundfag
  • Valgfag
 

Prøver på GF2

Prøve i et grundfag samt grundforløbsprøven.