Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Studievejledning

På Erhvervsskolerne Aars hjælper vores studievejleder og uddannelsesrådgivere dig med at træffe det helt rigtige uddannelsesvalg.

Vejledningscentret drives i dagligdagen af centralvejleder Minna Hjorth Jespersen - i tæt samarbejde med uddannelsesrådgiverne for de enkelte erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasierne. 

Erhvervsuddannelserne

Minna hjælper dig også med overgangen fra grundskolens trygge rammer til starten på din erhvervskarriere, og hun beskæftiger sig primært med vejledning i forbindelse med skolens eud og eux-uddannelser inden for: 

• Teknologi, byggeri & transport 
• Fødevarer, jordbrug & oplevelser 
• Kontor, handel & forretningsservice 
• Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 

Har du som forældre spørgsmål vedr. dit barns fremtid hos os, uddannelsens struktur, sigte og jobmuligheder, er du velkommen til at ringe og få en snak med Minna.

Erhvervsgymnasierne

Er det vores htx eller hhx-uddannelse på vores gymnasium, du er interesseret i, kan du finde særlig vejledning hos Jens Andresen.

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Vejledning om uddannelser inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser.

Teknologi, byggeri og transport 

Vedledning om de tekniske uddannelser inden for teknologi, byggeri og transport (herunder også entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen).

Kontor, handel og forretningsservice

Vedledning om uddannelser inden for kontor, handel og forretningsservice.

 

 

Kontakt