Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Specialpædagogisk Støtte - SPS

Denne støttemulighed er for dig som er ordblind, har læse- skriveproblemer eller andre forhold f.eks. fysisk handicap, som gør at du ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse uden særlig støtte.

For at kunne opnå SPS skal du kunne dokumentere at du har behov, det kan være ved udtalelser fra PPR, skoler, læge eller andre. Dokumentationen skal være så ny som mulig og max. 2 år gammel. Hvis det er i forhold til læse- skrivevanskeligheder eller ordblindhed, kan vi udføre en screening i form af Ny ordblindetest, der fortæller om du har behov for støtte. 

Hvis du mener du har behov for denne støtte, skal du henvende dig til en af nedenstående kontaktpersoner, og helst i god tid inden uddannelsesstart, da der kan være lang sagsbehandlingstid ved SPS-enheden i SU-styrelsen, som er dem der behandler ansøgningen.

SPS gives til følgende handicaptyper:

  • Læse- og skrivevanskeligheder, herunder ordblindhed
  • Bevægevanskeligheder
  • Blinde og svagsynede
  • Døve og hørehæmmede
  • Psykiske vanskeligheder og udviklingsfor-styrrelser


Du kan læse faktabladet for SPS her.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores SPS-medarbejdere:

Hhx/htx:

Fødevarer, jordbrug og oplevelser:

Teknologi, byggeri og transport:

Eud/eux business - Kontor, handel og forretningsservice:

Kontakt