Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Praktiske oplysninger

Indkvartering
Indkvartering foregår ved, at du melder dig hos vagten på tidspunktet, der står på din indkaldelse. De vil derefter vise dig dit værelse og faciliteterne i huset. Hvis du er forhindret i at møde til denne tid så kontakt venligst skolen. Det er vigtigt at kontrollere værelset for fejl og mangler, som noteres på den elektroniske mangelliste inden 3 dage. (Vi henviser til vejledningen på hjemmesiden) Indkvartering foregår i dobbeltværelser med fælles toilet og bad. Der kan forekomme værelsesflytning i løbet af perioden.

Rengøring og oprydning
En servicemedarbejder vil med mellemrum komme rundt og tilse værelserne, men du er selv ansvarlig for, at dit værelse er ryddet og renholdt*, ligesom du på skolehjemmet i øvrigt selv skal
sørge for at rydde op efter dig, sætte stole på plads mv. i de lokaler, du befinder dig i. *Manglende rengøring bliver faktureret jf. ordensreglerne

Afrejse
Når tiden er til at rejse, skal nøgler afleveres om morgenen kl. 8.00 i receptionen. Værelset tjekkes for eventuelle skader eller mangler i samarbejde med en pedel. Du skal derfor vente ved værelset fra kl. 7.45 indtil værelsessyn har fundet sted. Du er erstatningsansvarlig for forvoldte skader.

Weekend
Elever som har meget langt hjem til deres bopæl, kan bevilges ophold på skolen i weekenden. Øvrige elever har ikke adgang til skolehjemmet i weekenden. Ønske om ophold og spisning i weekenden skal meddeles til receptionen senest kl. 14 onsdagen før weekenden. Vi forventer, at du rydder op efter dig selv og i øvrigt behandler skolens lokaler og ejendom på en ordentlig måde - ordensreglementet er også gældende i weekenden. Det er ikke tilladt at have gæster i weekenden. 

Ved sygdom
Ved sygdom skal man henvende sig til vagten i aftentimerne eller i receptionen i dagtimerne, så der kan gives besked til underviseren. Vagten eller receptionen vil løbende tilse dig og sørge for læge, hvis det er nødvendigt. Medicin herunder smertestillende medbringes hjemmefra.

Brandinstruks
På samtlige værelser og lokaler er der opsat brandinstrukser, som du skal læse og sætte dig ind i ved ankomst. Der er automatisk brandalarmeringsanlæg på skolehjemmet.

Telefon
Elever kan på hverdage ringe til skolens reception på tlf. 9698 1020. Vagten træffes efter kl. 16.00 på tlf. 9698 1024. 

It-udstyr og internetadgang
I fritidsafdelingen på 1. sal, forefindes IT-rum med pc’er og printer, som er til fri afbenyttelse. Man skal anvende sit Uni-login, for at logge på.

Ønsker skolehjemmets beboere at benytte privat IT-udstyr på skolens netværk, kan skolens trådløse netværk frit benyttes. Man skal da forbinde udstyret til det trådløse netværk (SSID) som hedder ”esaars”.

Når man efterfølgende tilgår Internettet fra en browser, vil man blive afkrævet brugernavn og adgangskode. Man skal også her anvende sit Uni-login, for at opnå adgang til Internettet.

Brug af IT-udstyr og Internetadgang skal altid ske i henhold til ”Retningslinjer for brug af IT-udstyr og Internetadgang på Erhvervsskolerne Aars”, som kan ses på skolens hjemmeside: http://www.erhvervsskolerne.dk/info/it/it/for-elever.

Vaskeri
Der er vaskemaskine og tørretumbler til rådighed for beboerne i kælderen under receptionen. Vaskemidlet doseres automatisk — du skal blot vælge program.

Er du indkvarteret på skolens Erhvervskollegium, kan du låne en nøgle hertil i receptionen, aktivitetsmedarbejderen eller vagten.

Vær opmærksom på, at uafhentet vasketøj fjernes to gange om ugen.

Forsikring
Opholdet på skolehjemmet er ikke omfattet af skolens forsikring. Vi anbefaler, at man selv undersøger om man er dækket af egen forsikring.

Forsørger
Beboere med forsørgerpligt for børn under 18 år fritages for betaling af skolehjemsbidraget. Udfyld venligst blanketten under 'Hent materiale' og aflever denne ved uddannelsessekretæren med kopi af fødsels- eller dåbsattest for barnet.

Husk at du selv skal medbringe:
• Den skriftlige indkaldelse
• Nem-ID (anmodning om udbetaling af befordring mv.)
• Sengelinned (lagen, dyne- og pudebetræk). 
  (Manglende anvendelse bliver faktureret jf. ordensreglerne.)
• Håndklæder
• Sygesikringsbevis
• Attest, hvis du lider af en sygdom, der kræver særlige forholdsregler
• Evt. medicin (skolen udleverer ikke smertestillende)
• Idrætstøj hvis dette har interesse
• Badetøj