Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Praktiske oplysninger

Ankomst
Indkvartering foregår ved, at du melder dig hos vagten på tidspunktet, der står på din indkaldelse. De vil derefter vise dig dit værelse og faciliteterne i huset. Hvis du er forhindret i at møde til denne tid så kontakt venligst skolen.

Indkvartering foregår i dobbeltværelser med fælles toilet og bad. Der kan forekomme værelsesflytning i løbet af opholdet. I perioder hvor kapaciteten på skolehjemmet ikke er tilstrækkelig, kan det i nogle tilfælde blive aktuelt med ekstern indkvartering. (Reglementet for Skolehjemmet er også gældende ved ekstern indkvartering.

Værelset
Du skal selv holde orden og gøre rent på dit værelse. Affald skal bæres ud minimum een gang ugentligt og en servicemedarbejder vil med mellemrum komme og tilse, at værelserne er i ordentlig stand. En gang om ugen vil der blive soigneret af skolens rengøringspersonale. Dette forudsætter dog at der er ryddet op på værelset. Manglende rengøring bliver faktureret jf. ordensreglerne.

Der er dyne, hovedpude og undermadras på værelset, men du skal selv medbringe sengelinned (lagen, dyne- og pudebetræk og håndklæder). Manglende anvendelse bliver faktureret jf. ordensreglerne.

Du er ansvarlig for værelset, og hæfter for eventuelle skader på værelset (inventar og installationer). Det er dermed vigtigt at kontrollere værelset for fejl og mangler, som noteres på den elektroniske mangelliste inden 3 dage, efter ankomst. (Vejledning forefindes på skolens hjemmeside, under fanen "Skolehjem").

Vigtige tider
Morgenvækning:
Kl. 07:30. Vagten kalder over højtaleranlægget og vækker 1. gang.

Hvis du har meget svært ved at komme op om morgenen, kan du bestille/aftale vækning hos skolehjemsvagten.

Spisetider:
Morgenmad kl. 07:30-08:00
Frokost       kl. 11:15-12:15
Aftensmad  kl. 16:50-17:45
Aftenskaffe kl. 19:00-21:00
Nattero      kl. 23:00

Husorden

 • Musik er dejligt, men tag hensyn til din nabo (ro kl. 23:00).
 • Service må ikke fjernes fra kantinen. Ryd altid op efter dig i fællesrummene.
 • Vold eller trusler mod andre, tyveri og hærværk samt mobning vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolehjemmet.
 • Ordensreglementet for ophold på skolehjemmet er en del af det ordensreglement, som du skrev under på, da du startede uddannelsen.


Afrejse
Når tiden er til at rejse, skal nøgler afleveres om morgenen senest kl. 8:15 i receptionen. Værelset tjekkes for eventuelle skader eller mangler i løbet af dagen af en pedel. Du behøver derfor ikke at være tilstede på værelset, men vil blive kontaktet efterfølgende, hvis der findes fejl og mangler, som ikke er opgivet på mangellisten ved indflytning. Du er erstatningsansvarlig for forvoldte skader. Bemærk! Du skal altid afrejse i forbindelse med ferie og undervisningsfrie perioder.

Weekend
Elever, som har meget langt hjem til deres bopæl, kan bevilges ophold på skolen i weekenden. Øvrige elever har ikke adgang til skolehjemmet i weekenden. Ønske om ophold og spisning i weekenden skal meddeles til receptionen senest onsdag eftermiddag før weekenden. Vi forventer, at du rydder op efter dig selv og i øvrigt behandler skolens lokaler og ejendom på en ordentlig måde - ordensreglementet er også gældende i weekenden. Det er ikke tilladt at have gæster i weekenden. I weekender med boende elever udpeges en elevvagt for ovenstående, og der er ligeledes tilkaldevagt for en skolehjemsvagt tilknyttet, hvis der opstår behov herfor.

Brandinstruks
På samtlige værelser og lokaler er der opsat brandinstrukser, som du skal læse og sætte dig ind i ved ankomst. Der er automatisk brandalarmeringsanlæg på skolehjemmet og med jævne mellemrum er der brandøvelser.

Forsikring
Opholdet på skolehjemmet er ikke omfattet af skolens forsikring. Vi anbefaler, at man at man selv undersøger om man er dækket af egen forsikring. 

Telefon
Elever kan på hverdage ringe til skolens reception fra kl. 07:30 - 15:30 på tlf. 9698 1020. Vagten træffes efter kl. 15.30 på tlf. 9698 1024. 
Aktivitetsmedarbejder Tino, kan træffes hverdage fra kl. 08:00 - 16:00 på tlf. 2339 6314.
Elevcoach  Rasmus, kan træffes hverdage fra kl. 08:00 - 16:00 på tlf. 6155 4068.

Parkering
Er du i bil kan du parkere på elev- og kursistparkeringen P2 - P14.

It-udstyr og internetadgang
I Krostuen på 1. sal, forefindes IT-rum med pc’er og printer, som er til fri afbenyttelse for skolens elever. Man skal anvende sit Uni-login, for at logge på.

Ønsker skolehjemmets beboere at benytte privat IT-udstyr på skolens netværk, kan skolens trådløse netværk frit benyttes. Man skal da forbinde udstyret til det trådløse netværk (SSID) som hedder ”esaars”.
Når man efterfølgende tilgår Internettet fra en browser, vil man blive afkrævet brugernavn og adgangskode. Man skal også her anvende sit Uni-login, for at opnå adgang til Internettet.

Brug af IT-udstyr og Internetadgang skal altid ske i henhold til ”Retningslinjer for brug af IT-udstyr og Internetadgang på Erhvervsskolerne Aars”, som kan ses på skolens hjemmeside: http://www.erhvervsskolerne.dk/info/it/it/for-elever.

Sygdom
Ved sygdom skal man henvende sig i receptionen i dagtimerne og vagten i aftentimerne, og der skal registreres fravær på elevplan. Personalet fra receptionen og vagten vil løbende tilse dig og sørge for læge, hvis det er nødvendigt.
Medicin herunder smertestillende medbringes hjemmefra, da dette ikke kan udleveres af skolen.

Forsørger
Beboere, på skolehjemmet, med forsørgerpligt for børn under 18 år, fritages for betaling af skolehjemsbidraget.
Udfyld venligst blanketten fra skolens hjemmeside og aflever denne ved uddannelsessekretæren med kopi af fødsels- eller dåbsattest for barnet.

Rygning, alkohol & stoffer
Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, ej heller E-cigaretter.
Der er alkoholforbud på skolen, hvilket betyder at der ej heller må opbevares alkohol på værelserne. Findes der alkohol på værelserne betyder det een uges bortvisning fra skolehjemmet, besked til mester samt forældre hvis du er u/18 år.
Hash og andre euforiserende stoffer er ej heller tilladt på skolehjemmet.
Hvis vi har mistanke om påvirkning af ovenstående, har vi ret til at tage en test, og herefter har du mulighed for at deltage i et behandlingsforløb som du skal opfylde, for at fortsætte som elev på skolen.

Vaskeri
Der er vaskemaskine og tørretumbler til fri afbenyttelse, for boende elever, i kælderen (under receptionen). Vaskemidlet doseres automatisk — du skal blot vælge program. Vær opmærksom på, at uafhentet vasketøj fjernes to gange om ugen.

Gæster
Det er kun tilladt at have gæster på skolehjemmet i tidsrummet kl. 15 - 23. Receptionen eller skolehjemsvagten skal orienteres herom.

Husk at du selv skal medbringe:

 • Den skriftlige indkaldelse
 • Nem-Id (anmodning om udbetaling af befordring og udfyldelse af mangelliste m.m.
 • Sygesikringsbevis
 • Attest, hvis du lider af en sygdom, der kræver særlige forholdsregler.
 • Evt. medicin (skolen udleverer ikke smertestillende).
 • Idrætstøj, hvis dette har interesse.
 • Eventuelt badetøj.
 • Studiekort (skal anvendes som nøgle til dit værelse).