Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Elevvagtordning

Der er på skolehjemmet en elevvagtordning (kl. 21.30 med oprydning i spisesalen), som du er forpligtet til at deltage i. Vagterne deles mellem de elever som bor på skolehjemmet.

Arbejdet består i:
• Oprydning og udluftning af fælles opholdsrum
• Fejning og aftørring af borde i spisesalen/buffeten.
• Indberetning til receptionen eller vagten om eventuelle overtrædelser af skolehjemmets regler
• Medvirke til ro og orden på skolehjemmet

Elevvagtordningen er indført som et gode for eleverne og bygger på kammeratskab,
hjælpsomhed og en passende selvjustits. Aktuel vagtplan kan løbende ses i glasskabet ved vagtkontoret. Du er selv ansvarlig
for at finde en afløser, hvis du er forhindret. 

Beboermøde

Vi afholder beboermøde hver første onsdag i måneden kl. 15.05 - 16.00 i spisesalen. Alle skolehjemselever er velkommen. Vi drøfter bl.a. følgende punkter på dagsorden:

1: Undervisning
2: Kost
3: Værelser
4: Samarbejde med skolehjemmets personale
5: Evaluering ved afrejse
6: Evt.