Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Elevvagtordning

Der er på skolehjemmet en elevvagtordning (kl. 21.30 med oprydning i spisesalen), som du er forpligtet til at deltage i. Vagterne deles mellem de grundforløbseleverne, som bor på skolehjemmet.

Arbejdet består i:
• Oprydning og udluftning af fælles opholdsrum
• Fejning og aftørring af borde i spisesalen/buffeten.
• Indberetning til receptionen eller vagten om eventuelle overtrædelser af skolehjemmets regler
• Medvirke til ro og orden på skolehjemmet

Elevvagtordningen er indført som et gode for eleverne og bygger på kammeratskab,
hjælpsomhed og en passende selvjustits. Du får en sms, når det er din tur :)
Du er selv ansvarlig for at finde en afløser, hvis du er forhindret. 

Beboermøde

Vi afholder beboermøde hver første onsdag i måneden kl. 15.05 - 16.00 i spisesalen. Alle skolehjemselever er velkommen. Vi drøfter bl.a. følgende punkter på dagsorden:

1: Undervisning
2: Kost
3: Værelser
4: Samarbejde med skolehjemmets personale
5: Evaluering ved afrejse
6: Evt.