Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Skolepraktik

Hvis du efter afsluttet grundforløb ikke har fundet en praktikplads, får du tilbudt at starte din uddannelse under skolepraktik, så du kan gøre din uddannelse færdig.

Der er dog en række betingelser der skal være opfyldt:

 • Du skal deltage i et informationsmøde om skolepraktik på skolen inden du afslutter dit grundforløb, eller i ugen efter.
 • Du skal tilmelde dig skolepraktik senest 5 hverdage efter afsluttet grundforløb
 • Du skal have 3 uddannelsesønsker i elevplan.dk
 • Du skal være tilmeldt som praktikpladssøgende på skolen og have en synlig profil på praktikpladsen.dk
 • Du skal opfylde de såkaldte EMMA regler – læs mere her
 • Du skal dokumentere, at du er aktiv søgende i elevplan.dk (uploade kopi af dine ansøgninger)
 • Det er ikke alle uddannelser og specialer der udbydes som skolepraktik

Hvis der ikke udbydes skolepraktik på den uddannelse, som dit grundforløb kvalificerer dig til, har du mulighed for at tilmelde dig et nyt særligt kompetencefag inden for området, hvor der udbydes skolepraktik.


Erhvervsskolerne Aars udbyder skolepraktik indenfor følgende uddannelser:


 • Smedeuddannelsen
 • Salgsassistentuddannelsen
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
 • Handelsuddannelsen
 • Kontoruddannelsen i samarbejde med Aalborg Handelsskole
 • Ernæringsassistentuddannelsen


Hvis du ønsker andre uddannelser foregår det på en anden erhvervsskole.

Under skolepraktik modtager du skolepraktikydelse – under 18 år (3.120 kr. pr. mdr.) over 18 år (7.475 kr. pr. mdr.). Herudover får du befordringsgodtgørelse, hvis der er mere end 10 km mellem hjem og arbejdssted / skole.
Du søger om befordringsgodtgørelse ved at benytte dette link: Befordringsrefusion - skolepraktik (hav dit NemID klar)

Månedsseddel kan downloades og evt. udfyldes før udskrivning. Du skal underskrive månedsseddel og det skal attesteres af virksomheden, hvorefter du skal sende det pr. post til skolen, att.: Praktikcenter Aars. Du finder blanketten under 'hent materiale'.


Kontakt