Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Hent materiale

Faktaark Praktikcenter Aars
Håndbog for skolepraktik 2018
Faktaark Orientering om virksomhedsforlagt skolepraktik
Dokumentation for skolens vejledning
Månedsseddel skolepraktik
Praktiksøgende Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Praktiksøgende Kontor, handel og forretningsservice
Praktiksøgende Teknologi, byggeri og transport
Tilmeldingsskema skolepraktik Detail, handel og kontor
Tilmeldingsskema skolepraktik El og automatik
Tilmeldingsskema skolepraktik Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Tilmeldingsskema skolepraktik klejnsmed
Tilmeldingsskema skolepraktik landbrugsmaskinmekaniker mm.
Tilmeldingsskema skolepraktik personvognsmekaniker mm.
Tilmeldingsskema skolepraktik tømrer

Undervisningsministeriets hjemmeside kan man hente følgende blanketter i forbindelse med uddannelsesaftalen:

 • Uddannelsesaftale + vejledning til uddannelsesaftaler
 • Tillæg til uddannelsesaftale
 • Ophævelse af uddannelsesaftale
 • Delvis gennemført praktikuddannelse


Uddannelsesnaevnet.dk
På Uddannelsesnævnets hjemmeside for handels- og kontorområdet under den pågældende uddannelse kan man hente:

 • Oplysningsskema til brug ved godkendelse af praktiksted
 • Uddannelsesplan
 • Faktablade om de enkelte specialer
 • Specialefagsmål

Industriensuddannelser.dk
På Industriens Uddannelsers hjemmeside kan man under "Information til virksomheder" bl.a. læse mere om godkendelse af uddannelsessted (de tekniske uddannelser).
Du kan desuden læse om uddannelser og specialer inden for indgangene: Produktion og Udvikling – Bil, fly og andre transportmidler – Strøm, styring og it.

virk.dk
På Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag under Blanketter kan man hente en lang række blanketter for arbejdsgivere og elever:

For arbejdsgivere

 • Anmeldelse af elever (bidragsfritagelse)
 • Ansøgning om praktikpladstilskud
 • Forhåndsansøgning - opsøgende virksomhed i udlandet
 • Godkendelse af voksenelev (lønrefusion)
 • Støtte til udstationering af elever i udlandet


For elever

 • Huslejetilskud ved praktikophold i udlandet
 • Mobilitetsfremmende ydelser i Danmark
 • Støtte til praktikophold i udlandet mv. (elevydelser)

Øvrigt

På uddannelsesguiden ug.dk findes fine oversigter over samtlige erhvervsuddannelser og specialer, om uddannelseslængde, skoleperioder, hvilke skoler, der gennemfører uddannelsen og meget mere.

 


 


Kontakt