Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Hent materiale

Faktaark Praktikcenter Aars
Håndbog for skolepraktik 
Dokumentation for skolens vejledning
Månedsseddel skolepraktik
Praktiksøgende Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Praktiksøgende Kontor, handel og forretningsservice
Praktiksøgende Teknologi, byggeri og transport
Tilmeldingsskema skolepraktik Detail, handel og kontor
Tilmeldingsskema skolepraktik El og automatik
Tilmeldingsskema skolepraktik Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Tilmeldingsskema skolepraktik klejnsmed
Tilmeldingsskema skolepraktik landbrugsmaskinmekaniker mm.
Tilmeldingsskema skolepraktik personvognsmekaniker mm.
Tilmeldingsskema skolepraktik tømrer

Undervisningsministeriets hjemmeside kan man hente følgende blanketter i forbindelse med uddannelsesaftalen:

 • Uddannelsesaftale + vejledning til uddannelsesaftaler
 • Tillæg til uddannelsesaftale
 • Ophævelse af uddannelsesaftale
 • Delvis gennemført praktikuddannelse


Uddannelsesnaevnet.dk
På Uddannelsesnævnets hjemmeside for handels- og kontorområdet under den pågældende uddannelse kan man hente:

 • Oplysningsskema til brug ved godkendelse af praktiksted
 • Uddannelsesplan
 • Faktablade om de enkelte specialer
 • Specialefagsmål

Industriensuddannelser.dk
På Industriens Uddannelsers hjemmeside kan man bl.a. læse mere om godkendelse som praktiksted (de tekniske uddannelser).
Du kan desuden læse om uddannelser og specialer inden de tekniske uddannelser.

virk.dk
Ved Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan man hente en lang række blanketter for arbejdsgivere, samt finde information omkring udbetaling og indbetalinger til AUB:

For arbejdsgivere

 • Anmeldelse af elever (bidragsfritagelse)
 • Forhåndsansøgning - opsøgende virksomhed i udlandet
 • Godkendelse af voksenelev (lønrefusion)
 • Støtte til udstationering af elever i udlandet


Borger.dk

Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for at søge om forskellige tilskud i forbindelse med din praktikpladssøgning

 • Huslejetilskud ved praktikophold i udlandet
 • Mobilitetsfremmende ydelser i Danmark
 • Støtte til praktikophold i udlandet mv. (elevydelser)

Øvrigt

På uddannelsesguiden ug.dk findes fine oversigter over samtlige erhvervsuddannelser og specialer, om uddannelseslængde, skoleperioder, hvilke skoler, der gennemfører uddannelsen og meget mere.

 


 


Kontakt