Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Eleverne stortrives på erhvervsuddannelserne i Aars

Erhvervsskolerne Aars har deltaget i den nationale elevtrivselsmåling på erhvervsuddannelserne, som på landsplan viser, at eleverne trives. Som kommentar til undersøgelsen har undervisningsminister Merete Riisager udtalt:

”Glade og motiverede elever er et vigtigt udgangspunkt for at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø. Derfor er det vigtigt, at vi har øje på udviklingen. Allerede sidste år viste resultaterne, at eleverne på erhvervsskolerne generelt har det godt, og det samme kan vi se i år. Uddannelse med praktik i en virksomhed lader til at være en vigtig faktor for elevernes trivsel. Med fordelsuddannelserne og trepartsaftalen får vi forhåbentlig skabt endnu flere spændende praktikpladser til eleverne,”

”På Erhvervsskolerne Aars er vi glade og stolte over at kunne fremvise et resultat, som på alle 5 indikatorer ligger på eller over landsgennemsnittet. Det er et stærkt billede på, at vi lykkes med at skabe et attraktivt uddannelses- og ungemiljø med nogle motiverede unge, som befinder sig godt på uddannelsen, og som sætter stor pris på vores fantastiske fysiske rammer” siger direktør Ulf Givskov Bender.

Undersøgelsens resultat i hovedtræk:

Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer og Egne evner.
Alle indikatorerne går fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 5 udtrykker den bedst mulige trivsel.


Se hele undersøgelsen her

Kontakt