Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Htx


Teknisk Gymnasium Aars

 

Adgangskrav og optagelse 

Kravene er de samme som til de øvrige gymnasiale uddannelser. Det betyder, at du skal have afsluttet 9. eller 10. klasse og gennemført de eksaminer, som hører til, det vil sige folkeskolens afgangsprøve eller 10. klassesprøver i:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Fysik-kemi
  • Tysk eller fransk
  • Biologi og geografi


Gennem samtaler med din skolevejleder vil I aftale, hvad der skal stå i din uddannelsesplan. Står der intet eller aftaler I, at du skal på en gymnasiel uddannelse f.eks. htx, optages du på den baggrund. Aftaler I, at det er bedst med at indstille dig til optagelse eller optagelsessamtale/-prøver, vil det stå i din uddannelsesplan. Vi vil derfor kontakte dig for at aftale en samtale og en prøve.

En ansøger, der er vurderet ikke-uddannelsesparat kan optages på grundlag af en vurdering af de karakterer, som ansøgeren har med sig, eventuelle udtalelser, og, hvis institutionen skønner det formålstjenstligt, en samtale eller en faglig test i ét eller flere fag. 

Ansøgere, der ikke har aflagt de krævede prøver, skal til delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog (hhx) eller fysik/kemi (htx) på folkeskolens 9. -klasses niveau. Prøverne afholdes medio juni og ansøgerne modtager svar senest 1. juli