Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Hhx


Handelsgymnasiet Aars

Specialpædagogisk støtte (SPS)

På Erhvervsgymnasierne Aars gør vi en effektiv indsats for elever med blandt andet læse- og skrivevanskeligheder.

I begyndelsen af skoleåret bliver alle nye elever screenet i læsning, grammatik og matematik for at sikre, at elever med en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder kan gennemføre uddannelsen på lige fod med andre. Skolen er behjælpelig med at vurdere og ansøge om hjælp på baggrund af en faglig vurdering af elevens behov. Man kan søge støtte, hvis man er:

  • Ordblind
  • Har psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser som for eksempel autisme, ADHD eller depression
  • Døv eller hørehæmmet
  • Bevægelseshæmmet
  • Blind eller svagsynet


Hvis der er behov for støtten, vil faglæreren kontakte læsevejlederen med henblik på vejledning og rådgivning vedrørende den enkelte elevs behov. Der findes forskellige støttemuligheder, hvor man blandt andet kan få tilknyttet:

  • En mentor, der fungerer som elevens personlige støtte gennem uddannelsen. Det er gymnasielærerne, der fungerer som mentorer for eleverne
  • En særlig indsats, hvor man kan få ekstra hjælp, som ligger ud over normale undervisningstimer
  • En særlig lærerindsats i timerne, hvor læreren giver hjælp til struktur og overblik, hjælper eleven med at forstå en opgave eller løse sociale problemstillinger
  • I skolens studiecafé vil der desuden altid være en SPS/læsevejleder tilstede, som kan assistere i brugen af diverse SPS-udstyr

  • I indeværende skoleår har gymnasierne ansøgt og fået støtte til 36 elever. Det er vores erfaring, at elever der modtager specialpædagogisk støtte gennemfører gymnasiet på normeret tid og med et gennemsnit, der følger landsgennemsnittet.

Hvis man kan dokumentere sit behov for støtten – evt. fra folkeskolen - skal man henvende sig til en af nedenstående kontaktpersoner, og helst i god tid inden uddannelsesstart, da der kan være lang sagsbehandlingstid ved SPS-enheden i SU-styrelsen, som er dem, der behandler ansøgningen.

Du kan læse faktabladet for SPS her.

Kontakt vores SPS-medarbejder for yderligere oplysninger:


Marie Amalie Rye Olesen
Adjunkt/SPS-koordinator

maro@erhvervsskolerne.dk