Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Hhx


Handelsgymnasiet Aars

Mentaltræningskursus

Vi afholder en gang årligt et kursus (med en eller flere mødetidspunkter i april eller maj). Kurset er for dig, der oplever alvorlige problemer med at gå til eksamen, og som har så voldsom uro, at det ødelægger dine præstationer ved eksamensbordet. Kurset har altså værdi for dig der synes, det kan være svært at gå til eksamen, og som i det hele taget synes, det er svært at få sagt noget i timerne, og når du skal fremlægge foran klassen.

Der er mødepligt til alle kursusdatoerne og deltagelse kræver, at du arbejder positivt med og er imødekommende over for de andre elever på kurset. Hvis du optages på holdet, vil du få godskrevet dit eventuelle fravær fra undervisningen.

Datoerne for kurset:
1) Torsdag d. 03.05.18 kl. 14-16
2) Tirsdag d. 08.05.18 kl. 14-16
3) Torsdag d. 17.05.18 kl. 14-16
4) Onsdag d. 23.05.18 kl. 14-16
Alle 4 gange foregår på Assensvej 27 i Aars.

Tilmelding
Der er et begrænset antal pladser til kurset. Du skal derfor ansøge om kurset senest 1. april. Tilmeldning sker ved kontakt til Jens Andresen.

  

Jens Andresen
Lektor/uddannelses- og erhvervsvejleder
jea@erhvervsskolerne.dk

    Berit Winsløv
    Psykolog
    Psykologerne Aars