Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Hhx


Handelsgymnasiet

Adgangskrav og optagelse

Kravene er de samme som til de øvrige gymnasiale uddannelser. Det betyder, at du skal have afsluttet 9. eller 10. klasse og gennemført de eksaminer, som hører til.* Desuden skal din uddannelsesplan pege mod en gymnasial uddannelse. Er der usikkerhed om din fremtidige uddannelse, indkalder vi dig til en samtale eller en optagelsesprøve.

*Folkeskolens afgangsprøve eller 10. klassesprøver i:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Fysik/kemi
  • Tysk/fransk
  • Biologi og geografi


Efter 10. klasse: Mindst prøve i dansk, engelsk og matematik.

En ansøger, der er vurderet ikke-uddannelsesparat kan optages på grundlag af en vurdering af de karakterer, som ansøgeren har med sig, eventuelle udtalelser, og, hvis institutionen skønner det formålstjenstligt, en samtale eller en faglig test i ét eller flere fag. 

Ansøgere, der ikke har aflagt de krævede prøver, skal til delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog (hhx) eller fysik/kemi (htx) på folkeskolens 9.-klasses niveau. Prøverne afholdes medio juni og ansøgerne modtager svar senest 1. juli.