Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

EUD
EUX


Teknologi, byggeri og transport

Smed

At være smed er mere end svejsning, drejning og metalarbejde. Smeden er den moderne håndværker, der arbejder med den nyeste teknologi.

Uddannelsen som smed har flere specialer, og på Erhvervsskolerne Aars kan du tage hele uddannelsen som smed.
Som smed er du i dag problemløseren og produktudvikleren i en industriel virksomhed, hvor du bruger den nyeste teknologi i dit arbejde. I dit uddannelsesforløb lærer du at bruge de nyeste elektroniske tegneprogrammer, så du bliver i stand til at tegne og dokumentere de produkter, du er med til at udvikle og producere. Som uddannet smed kan du også starte egen virksomhed, læse videre til fx tekniker eller bruge din uddannelse som smed i udlandet. Godt håndværk kender ingen grænser.

Skoleopholdene på hovedforløbet er opdelt i fire perioder - hver med sit fokus:

  • Smeden som designer
  • Smeden som opfinder
  • Smeden som produktudvikler


Disse tre perioder er af ti ugers varighed. Det sidste, hvor du ligeledes aflægge svendeprøve, er på fem ugers varighed. 

Fordelsuddannelse

Uddannelsen som smed er en "fordelsuddannelse". Det betyder, at arbejdsgiverne i branchen har indgået en aftale om at oprette praktikpladser til 9 ud af 10 elever. Læs mere om fordelsuddannelser og se de øvrige fordelsuddannelser du kan begynde på Erhvervsskolerne Aars. 

Særligt for eux

Går du på eux får du udover de smedefaglige fag en række grundfag på gymnasialt niveau, som styrker dig personligt og fagligt, øger din indsigt i de ting du arbejder med som smed, og som gør det muligt for dig at læse videre:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B (som valgfag A)
  • Kemi C
  • Teknikfag A

På eux skal man ligeledes på fire skoleophold. Disse har dog et omfang af ca. et halvt år hver. 
Erhvervsskolerne Aars tilbyder både grundforløb og hovedforløb inden for smedeuddannelsen, og vores praktikpladskonsulent og Praktikservice hjælper med at finde din praktikplads. Dette gælder både for eud og eux.