Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

EUD
EUX


Teknologi, byggeri og transport

Adgangskrav og optagelse

For at begynde på et grundforløb på en erhvervsuddannelse, skal du have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning. Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
Derudover skal du være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse. Dette skal du, hvis du starter direkte efter 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen.

På de tekniske erhvervsuddannelser, forventer vi desuden at:

 • Du har gode matematiske og naturfaglige evner
 • Du er studieaktiv
 • Du har lyst, interesse og nysgerrighed i forhold til faget
 • Du har lyst og interesse til faglig fordybelse

  Hvis du søger ind på Teknologi, byggeri og transport, skal du have en god fysik og have lyst til at arbejde udendørs, og så skal du lære at:

 • Være kreativ og opfindsom
 • At kunne arbejde selvstændigt og samen med andre
 • At strukturere og planlægge egne opgaver

  Du kan starte uddannelsen på skole eller i en praktikvirksomhed. Når du har truffet beslutningen om at starte din uddannelse, skal du søge om optagelse på optagelse.dk

  Når vi har modtaget din tilmelding, indkalder vi dig til en uddannelsessamtale, hvor du i samarbejde med din kontaktlærer udarbejder din personlige uddannelsesplan.
   

Er du over 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse, er der tale om en voksenelevaftale. Som voksenelev har du mulighed for at gennemføre uddannelsen på kortere tid, hvis du har relevant erhvervserfaring.

Som voksenelev/-lærling har du i nogle tilfælde krav på en højere løn. Virksomheden kan søge om forhøjet lønrefusion fra AUB.

Derudover er der særlige tilskud til virksomheden under voksenlærlinge ordningen.  Du kan læse mere om ordningen her
Hvis du ikke kan finde dit eksamensbevis kan du måske få hjælp her