Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars


EUD/EUX
Business


Kontor, handel og forretningsservice


08-02-2017

Tilbud til elever om udlån af pc

IT er en mere integreret del af undervisningen i en række fag på Kontor, handel og forretningsservice. Hermed er der behov for, at vore studerende altid har en pc til rådighed. Det optimale er, at eleverne har egen computer til rådighed. For de elever, der ikke har det, tilbyder Erhvervsskolerne Aars eleverne i afdelingen, at de kan låne en bærbar pc af skolen og benytte denne under undervisning samt til forberedelse og hjemmearbejde.

Hvad kan man låne

 • Der tilbydes mulighed for at låne en tidssvarende og færdigkonfigureret bærbar pc. Maskinen er udstyret med trådløst netkort. Hermed vil man have mulighed for at blive opkoblet på størstedelen af skolen.


Økonomi

 • Det er gratis for eleven at låne udstyret. Eleven skal dog betale et depositum for udlånet på kr. 500. Depositummet skal indbetales via webshoppen på skolens hjemmeside.


Udlånsperiode

 • Udlånet strækker sig normalt fra, eleven påbegynder sin uddannelse, og til den afsluttes. Erhvervsskolerne forbeholder sig dog ret til til enhver tid at tilbagekalde udstyret.
 • Ved udlånets afslutning skal udstyret leveres tilbage til Erhvervsskolerne Aars. Herefter vil man få sit depositum retur.
 • Såfremt eleven forlader uddannelsen i utide, skal udstyret ligeledes leveres tilbage.
 • Såfremt maskinen efter udlånets ophør ikke leveres tilbage, vil dette blive betragtet som tyveri.


Stand af udstyret

 • Eleven forpligter sig til løbende at bibeholde udstyret i samme stand som ved oprindelig levering, dog med forbehold for sædvanlig brug og ælde.
 • Maskinen skal med andre ord være komplet og fuldt funktionsdygtig. Endvidere må den ikke bære præg af misligholdelse.
 • Såfremt det i udlånsperioden konstateres, at en maskine er misligholdt, skal eleven betale omkostningerne for reparation af udstyret.
 • På samme måde er eleven erstatningsansvarlig for omkostningerne, såfremt maskinen ikke er i fornuftig stand ved tilbageleveringen. I tilfælde af dette, forbeholder Erhvervsskolerne Aars sig endvidere ret til at fradrage hele eller dele af det indbetalte depositum.


Support og administration af pc’en

Det ligger i ordningen, at det er elevens eget ansvar at administrere pc’en. Eleven kan således ikke forvente at kunne trække på skolens IT-afdeling til løsningen af de problemer, som måtte opstå. Det er ligeledes elevens eget ansvar løbende at foretage backup af data på maskinen.

 • Såfremt maskinen skal til reparation, skal dette altid ske igennem Erhvervsskolerne Aars’ IT-afdeling.
 • Der tilbydes som hovedregel ikke erstatningsmaskine i reparationsperioden.


Brug af maskinen i undervisningen

 • Brugen af maskinen skal ske i overensstemmelse med ”Regler og retningslinier for brug af medbragte pc’er på Erhvervsskolerne Aars.”
 • Brug af maskinen i undervisningstiden, til eksamener m.v. skal ligeledes ske under de samme regler, som for private pc’er i øvrigt.


Øvrige vilkår for brug af maskinen

 • Maskinen er til låns og skal behandles som sådan. Erhvervsskolerne Aars forventer derfor, at maskinen bliver behandlet med omtanke.
 • Maskinen er ikke forsikret fra skolens side.
 • I tilfælde af tyveri, eller ved skader forvoldt med fortsæt eller grov uagtsomhed,  vil eleven være erstatningspligtig.
 • Udlånet er personligt. Maskinen må derfor ikke udlånes eller overdrages til tredjemand.
 • Det er ikke tilladt at ændre på udstyret. Man må således ikke tilføje eller ændre på hardware i maskinen. (Eksempelvis skifte harddisk, tilføje ram eller lignende.) 


Download og udfyld dette skema, hvis du ønsker at låne en pc.