Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars


EUD/EUX
Business


Kontor, handel og forretningsservice

 

 

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil i gang direkte efter 9. klasse, skal du starte i grundforløb 1 på erhvervsuddannelsen.

Adgangskrav til grundforløb 1

Du skal:
• blive vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse
• bestå folkeskolens afgangseksamen
• få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen
• få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen
• senest 1. marts sende din ansøgning samt din studievalgsportfolio via www.optagelse.dk
Eller:
• Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har du det, opfylder du adgangskravene til grundforløbet. Du vil typisk starte i grundforløb 2.
Hvornår har du adgang til grundforløb 1?
Du har adgang til at starte i grundforløb 1 i op til 1 år efter, at du har afsluttet og er gået ud af 9. klasse.
Dvs. at hvis du afslutter 9. klasse i juli 2019, kan du starte i grundforløb 1 enten til august 2019 eller august 2020. Hvis der går mere end 1 år, skal du starte direkte i grundforløb 2.
Hvis du ikke opfylder adgangskravene
Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du forsøge at komme ind via en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Hvis du vil i gang direkte efter 10. klasse, skal du starte i grundforløb 1 på erhvervsuddannelsen.
Adgangskrav til grundforløb 1
Du skal:
• blive vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af 10. klasse
• bestå folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse
• få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i dansk (skriftlig og mundtlig) enten ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse eller ved 10. klasseprøverne
• få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse (skriftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig)
• senest 1. marts sende din ansøgning samt din studievalgsportfolio via www.optagelse.dk
Eller:
• Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har du det, opfylder du adgangskravene til grundforløbet. Du vil typisk starte i grundforløb 2.
Hvornår har du adgang til grundforløb 1?
Du har adgang til at starte i grundforløb 1 i op til 1 år efter, at du har afsluttet 10. klasse.
Dvs. at hvis du afslutter 10. klasse i juli 2019, kan du starte i grundforløb 1 enten til august 2019 eller august 2020. Hvis der går mere end 1 år, skal du starte direkte i grundforløb 2.

Værd at vide

Hvis du ikke bestod afgangseksamen i 9. klasse, har du evt. mulighed for at bestå den i 10. klasse. Du skal gå til prøve på 9. klasseniveau. Du kan dog kun forbedre karaktergennemsnittet af din afgangseksamen gennem prøver i fagene dansk, engelsk og matematik. Tal med din skole om muligheden.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du forsøge at komme ind via en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Gået ud af skolen?

Vil du i gang med en erhvervsuddannelse eller en eux, skal du opfylde adgangskravene. Er du gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du starte i grundforløb 2. Du springer grundforløb 1 over.

For at opfylde adgangskravene til grundforløb 2, skal du:
• have afsluttet folkeskolen eller modtaget tilsvarende undervisning
• have fået mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) enten ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse eller ved de afsluttende prøver i 10. klasse eller ved en tilsvarende prøve
• gennemføre en samtale på erhvervsskolen. Erhvervsskolen skal vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen.
Eller:
• Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har du det, opfylder du adgangskravene til grundforløbet.
Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Vi forventer desuden at:


Hvis du søger ind på Kontor, handel og forretningservice, opnår du:

  • At dine faglige og personlige forudsætninger systematisk styrkes gennem uddannelsesforløbet
  • At du når grundforløbets mål og kvalificerer dig til det videre forløb, med uddannelsesaftale, praktik og skole
  • At du deltager aktivt, konstruktivt og medansvarlig i undervisningen
  • At du bevarer lysten til at lære og prøve nyt og dermed bliver parat til de udfordringer, der ligger i og efter uddannelsen


Du kan starte uddannelsen på skole eller i en praktikvirksomhed. Når du har truffet beslutningen om at starte din uddannelse, skal du søge optagelse via optagelse.dk. 

Når vi har modtaget din tilmelding, indkalder vi dig til en uddannelsessamtale, hvor du i samarbejde med din kontaktlærer udarbejder din personlige uddannelsesplan.

Du kan finde mere information tilmelding, procedure og blanketter under punktet "Uddannelsesrådgivning" i topmenuen.

Er du over 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse, er der tale om en voksenelevaftale. Som voksenelev har du mulighed for at gennemføre uddannelsen på kortere tid, hvis du har relevant erhvervserfaring.

Som voksenelev/-lærling har du i nogle tilfælde krav på en højere løn. Virksomheden kan søge om forhøjet lønrefusion fra AUB.

Derudover er der særlige tilskud til virksomheden under voksenlærlinge ordningen. Læs mere om voksenlærling på www.veud.dk.

Hvis dit eksamensbevis er blevet væk kan du måske få hjælp her