Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars


EUD/EUX
Business


Kontor, handel og forretningsservice

Adgangskrav og optagelse

For at begynde på et grundforløb på en erhvervsuddannelse, skal du have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning. Du skal have mindst 02 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Derudover skal du være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse.

Vi forventer desuden at:


Hvis du søger ind på Kontor, handel og forretningservice, opnår du:

  • At dine faglige og personlige forudsætninger systematisk styrkes gennem uddannelsesforløbet
  • At du når grundforløbets mål og kvalificerer dig til det videre forløb, med uddannelsesaftale, praktik og skole
  • At du deltager aktivt, konstruktivt og medansvarlig i undervisningen
  • At du bevarer lysten til at lære og prøve nyt og dermed bliver parat til de udfordringer, der ligger i og efter uddannelsen


Du kan starte uddannelsen på skole eller i en praktikvirksomhed. Når du har truffet beslutningen om at starte din uddannelse, skal du søge optagelse via optagelse.dk. 

Når vi har modtaget din tilmelding, indkalder vi dig til en uddannelsessamtale, hvor du i samarbejde med din kontaktlærer udarbejder din personlige uddannelsesplan.

Du kan finde mere information tilmelding, procedure og blanketter under punktet "Uddannelsesrådgivning" i topmenuen.

Er du over 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse, er der tale om en voksenelevaftale. Som voksenelev har du mulighed for at gennemføre uddannelsen på kortere tid, hvis du har relevant erhvervserfaring.

Som voksenelev/-lærling har du i nogle tilfælde krav på en højere løn. Virksomheden kan søge om forhøjet lønrefusion fra AUB.

Derudover er der særlige tilskud til virksomheden under voksenlærlinge ordningen. Læs mere om voksenlærling på www.veud.dk.

Hvis dit eksamensbevis er blevet væk kan du måske få hjælp her