Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

EUD
EUX


Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Grundforløb 1 (GF1)

På GF1 får du personlige, almene og faglige kompetencer, som gør dig klar til at vælge det håndværk, du mestrer allerbedst - dit!

Hvem kan starte på GF1

GF1 er for elever, der starter direkte eller et år efter 9. eller 10. klasse.

Fagretning

GF1 opdeles i fagretninger. En fagretning er et tema, der er rettet mod en gruppe af uddannelser. Fagretningen giver dig indblik i branchen. Du vælger selv, hvilken fagretning du vil følge på grundforløbet. Først ved slutningen af GF1 træffer du valget af den uddannelse, der er i fokus på grundforløb 2 (GF2).

På Fødevarer, jordbrug og oplevelser har fagretningen samme navn som hovedområdet, nemlig

  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser


GF1 varer 20 uger og har som formål at gøre dig klar til at vælge den erhvervsuddannelse, der passer bedst til dig. 

Fag

  • Erhvervsfag 1 - Introducerende erhvervsfag. Herefter vælger du fagretning (de to første uger)
  • Erhvervsfag 2 - Almene kompetencer som arbejdspladskultur, samfund og sundhed samt praktikpladssøgning (samlet fire uger)
  • Erhvervsfag 3 - Erhvervsfaglige fag om viden, proces og metode (samlet seks uger)
  • Grundfag - Dansk niveau E/C (samlet fire uger)
  • Valgfag - Grundfag, bonusfag, støttefag og erhvervsfag (samlet 4 uger)