Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

EUD
EUX


Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Introduktionskursus for 8. klasse

Der vil blive afholdt introduktionskursus for 8. klasser i uge 11. 13 og 14 i 2020
Introduktionskursus for 9. klasser afholder vi individuelt og kun efter aftale med UU-centeret.

Forløbene på EUD/EUX er af 2 eller 3 dages varighed.

Tilmelding foregår via dit lokale UU-Center.

Teknologi, byggeri og transport
Formålet med kurset er at give dig et indblik i indgangens uddannelser og de krav der stilles.

Du vil få en kort information om skolen og du vil få et indblik i uddannelsernes indhold, arbejdsformer og skolemiljøet.

Du vil komme til arbejde med opgaver som er relevante for uddannelsen - både teoretiske og praktiske opgaver.

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Du kan blive afklaret i forhold til uddannelsesmulighederne, idet vi tilbyder et afvekslende forløb, hvor du får mulighed for at afprøve at arbejde i et af vores køkkener.

Vi arbejder med gode friske danske råvarer og fremstiller klassiske danske retter fra "Mormors køkken". Der skal dagligt smages på maden som også skal kvalitetsvurderes og evt. prisberegnes. Undervisningen vil også indeholde mere teoretiske emner som f.eks. sundhed og hygiejne.

Du vil komme til at arbejde med opgaver som er relevante for uddannelsen. Du skal i køkkenet og være med til at producere mad, som du efterfølgende skal smage på.

Kontor, handel og forretningsservice
På kontor, handel og forretningsservice kan du bl.a. starte din uddannelse til: dekoratør, handelsassistent, indkøbsassistent, salgsassistent, kontorassistent, eventassistent, finansassistent eller butiksmedhjælper.

Formålet med introduktionskurset er at give eleverne et indtryk af, hvad det vil sige at gå på kontor, handel og forretningsservice og hvad der kræves.

Forløbet vil bl.a. tage udgangspunkt i et projekt og så vidt muligt dække et bredt spekter af fagene på kontor, handel og forretningsservice, som eksempelvis dekoration, grafisk design, salg & service, erhvervsøkonomi, it, dansk og fremmedsprog. Du vil få et indblik i uddannelsens arbejdsformer og skolemiljø.

Der veksles mellem almindelig undervisning, gruppearbejde og praktiske opgaver.