Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars
06-08-2018

Tillykke til gymnasielærere

Fem gymnasielærere på Erhvervsgymnasierne Aars har netop bestået Undervisningsministeriets Pædagogikum.

Fem gymnasielærere på Erhvervsgymnasierne Aars har netop bestået Undervisningsministeriets Pædagogikum, som er en et-årig uddannelse, der både er teoretisk og praktisk. Den praktiske del foregår på gymnasierne, og den teoretiske del gennemføres ved Syddansk Universitet. Uddannelsen afsluttes med en eksamen i at undervise og en skriftlig eksamen i pædagogik – begge med ekstern censur.

Erhvervsgymnasierne Aars har haft et godt samarbejde med både Aalborg Handelsgymnasium og Tradium – Handelsgymnasiet Mariagerfjord, hvor to af vejlederne arbejder. ”Det var nødvendigt at benytte eksterne vejledere til vores undervisere i Erhvervsjura og i Spansk, fordi de er de eneste på vores gymnasier, der underviser i de to fag,” forklarer uddannelseschef Christine Stampe Frøsig. De øvrige vejledere for de nyuddannede gymnasielærere er erfarne gymnasielærere på Erhvervsgymnasierne Aars.

Mange forskellige fag
De nye gymnasielærere underviser tilsammen i en farverig blanding af fag:
Rosana Margarita Scorpaniti underviser i Spansk. Rosana kommer oprindeligt fra Argentina og har spansk som modersmål, men har taget sin kandidatuddannelse på Aalborg Universitet. Pia Hansen underviser i Virksomhedsøkonomi og Erhvervsret og er ikke mindre end en ekspert i at anvende smart board (en digital tavle) i sin undervisning. Bettina Knudsen underviser i Kommunikation IT og Dansk og glæder sig til at starte Mediefag op efter sommerferien. Rikke Mørk Lund underviser i Biologi, Kemi og Bioteknologi og inddrager sin erfaring og praktiske viden fra sit tidligere job som Naturskoleleder i Naturstyrelsen i sine timer. Kim Michael Christensen underviser i Engelsk, Historie og Kulturforståelse og kan se frem til at følge sine elever til USA på deres 30 dages studietur i september.


(Fra venstre til højre) Rosana Margarita Scorpaniti fra Kølby, Pia Hansen fra Farsø, Bettina Knudsen fra Aalborg, Rikke Mørk Lund fra Ejdrup, Kim Michael Christensen fra Aalborg og kursusleder Gert Andersen fra Støvring.

”Vi er glade for, at de fem gymnasielærere har gennemført deres Pædagogikum. I det kommende skoleår skal fire nye gymnasielærere starte på uddannelsen, og vi har igen indgået aftale med Aalborg Handelsgymnasium om vejledning til vores psykologilærer og med Aalborg Tekniske Gymnasium om vejledning til vores designlærer. Resten af vejledningen i hhv. Afsætning, Innovation, Teknologi, Kemi, Teknikfag og Dansk klarer vores egne lærere,” siger Christine Stampe Frøsig.

Med venlig hilsen

Christine Stampe Frøsig
Uddannelseschef for Handelsgymnasiet Aars og Teknisk Gymnasium Aars