Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars
18-10-2020

Skolens håndtering af coronavirus

En medarbejder i smedeafdelingen er testet positiv for Covid-19. Der er taget god hånd om situationen jf. sundhedsmyndighedernes vejledninger. Elever og ansatte, som har været i nær kontakt med vedkommende har fået besked på at blive hjemme. For øvrige elever fortsætter undervisningen. Se vores Covid-19 retningslinjer herunder (opdateret 18-10-2020)


Opdatering 18 oktober:

En medarbejder i smedeafdelingen er testet positiv for Covid-19. Der er taget god hånd om situationen jf. sundhedsmyndighedernes vejledninger. Elever og ansatte, som har været i nær kontakt med vedkommende har fået besked på at blive hjemme. Hjemsendte elever modtager nødundervisning. Da hjemsendelsen omfatter et helt hold er dette dags dato godkendt af bestyrelsen. For øvrige elever fortsætter undervisningen. 

Du skal være opmærksomme på symptomer på sygdom, men der er ellers ikke grund til yderligere forholdsregler ud over, at være ekstra opmærksom på de smitteforebyggende tiltag. Skulle du få symptomer (også milde symptomer), skal du kontakte egen læge samt rette henvendelse til nedenstående kontaktperson.  

Skulle du have været i nær kontakt med pågældende, er det meget vigtigt, du straks tager kontakt til nedenstående kontaktperson, hvis det ikke allerede er sket. Det er ligeledes vigtigt, at du forholder dig til indholdet i nedenstående pjece: 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6 


Kontaktperson: Uddannelseschef Per Stig Andersen på tlf. 61554085 eller Administrationschef Knud Erik Segerström på tlf. 96981010.

Link til indberetning til Styrelsen for undervisning og kvalitet
_____________________________________

Opdatering 30. september:


En elev på Teknologi, byggeri og transport (grundforløb 2 personvogn) er d. 28 september testet positiv for Covid-19 og er i isolation hjemme.  Eleven havde ikke været på skolen i 4 dage, da de første symptomer viste sig. Der er således ikke elever og ansatte, som kan have haft kontakt med eleven i den periode, hvor Covid-19 kan smitte.


Opdatering 28. september:

En elev på 1. hovedforløb i vores entreprenør- og landbrugsmaskinafdeling er testet positiv for Covid-19. Der er taget god hånd om situationen jf. sundhedsmyndighedernes vejledninger.

Elever og ansatte, som har været i nær kontakt med vedkommende er sendt hjem.  Øvrige elever er blevet bedt om at holde sig klassevis og selvfølgelig med skærpet opmærksomhed på hygiejne og afstand. For øvrige elever fortsætter undervisningen.

Skulle du have været i nær kontakt med pågældende, er det meget vigtigt, du straks tager kontakt til nedenstående kontaktperson, hvis det ikke allerede er sket. Det er ligeledes vigtigt, at du forholder dig til indholdet i nedenstående pjece: 
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6 

Kontaktperson: Uddannelseschef Aksel Gaardsted Christiansen på tlf. 61554035 eller Administrationschef Knud Erik Segerström på tlf. 96981010.

For yderligere information om COVID-19 henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona


Opdatering 11. september:

En elev på vores gymnasieafdeling blev d. 11 september testet positiv for Covid-19. Elevens klassekammerater, elever, som har været i nær kontakt med vedkommende, og de undervisere, som har haft pågældende elev, blev sendt hjem. Øvrige elever blev bedt om at holde sig klassevis og selvfølgelig med skærpet opmærksomhed på hygiejne og afstand. Der blev således taget god hånd om situationen.

Der er pr. 28. september ikke konstateret flere tilfælde i gymnasieafdelingen hvorfor en potentiel smittekæde anses for brudt.
Ved yderligere spørgsmål kontaktes uddannelseschef Else Ravn Rasmussen på 2925 6961.
____________________________________________________________________________

Retningslinjer for elever:
Der gennemføres undervisning for alle skolens elever på skolen. 

Vi opfordrer til, at du holder dig orienteret på Uddata+ eller Yourspace (Moodle).

Retningslinjer for kursister:
Der gennemføres kurser. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Malene Terp på telefon 61 55 40 71 eller mbt@erhvervsskolerne.dk

TRYG GENÅBNING:
Ved genåbningen har vi sørget for at skabe nogle trygge rammer, hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes.
I den forbindelse har vi brug for alles hjælp til at sørge for, at det er trygt og sikkert for at færdes på skolen, og vi beder om at alle nøje følger de retningslinjer, der bliver udstukket.

Retningslinjer for elever og kursister
Retningslinjer for dig der bor på skolehjem

KONTAKT:
Ved spørgsmål kan I kontakte os på tlf. 9698 1000 eller sende mail til aars@erhvervsskolerne.dk.
_______________________________________