Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars
12-03-2020

Skolens håndtering af coronavirus

VIGTIG MEDDELELSE: På baggrund af Statsministerens pressemøde mandag d. 23/3 forlænger vi nu nedlukningen af skolen og følger myndighedernes tiltag for at inddæmme smitte med coronavirus (covid-19). Nedlukningen varer foreløbigt frem til 13. april. Vi beder alle om at læse med her.

(Opdateret 02.04.20 kl. 09:22)

 

Det betyder, at skolen er helt lukket fra fredag 13/3 2020 til og med 13/4 2020, og at alle elever og medarbejdere skal blive hjemme i denne periode. Medarbejdere arbejder hjemmefra og elever skal følge virtuel undervisning via Uddata+ eller Yourspace (Moodle) - hold øje med disse platforme ang. de kommende ugers tilrettelæggelse af undervisning.

Skolen er indtil videre lukket uge 12-15, og elever og kursister skal derfor ikke møde ind på skolen i denne periode. Kursusundervisningen gennemføres ikke i uge 12-15.

I kan kontakte os på tlf. 9698 1000 eller sende mail til aars@erhvervsskolerne.dk.

Vi beder om forståelse for situationen og for at der evt. kan forekomme længere svartider end normalt. Vi opfordrer alle til at vise samfundssind, følge myndighedernes anvisninger nøje og hjælpe til, hvor det er muligt.

Vi har samlet en liste over hyppigt stillede spørgsmål og har herunder forsøgt at komme med de bedste svar, vi kan give på nuværende tidspunkt. Listen vil løbende blive opdateret. 

________________________________________
For elever og forældre


Skal jeg blive hjemme fra skole, hvis jeg er elev?

Ja, du skal ikke møde ind, da vi holder skolen lukket foreløbigt hele uge 12-15.


Kan jeg holde fri, når jeg nu ikke kan komme i skole?

Nej, du skal ikke holde fri, da du i stedet vil modtage undervisning digitalt. Der vil dagligt blive registreret fravær, hvis ikke du deltager aktivt i undervisningen og afleverer opgaver, som du skal.

 

Betyder det, at jeg er kommet i karantæne, nu hvor skolen er lukket?

Du skal altid følge de retningslinjer, som bliver udstukket af myndighederne. De kan ændre sig fra dag til dag, så hold løbende øje med www.coronasmitte.dk, hvor alle oplysninger er samlet. Men nej, det at skolen er lukket betyder ikke, at du er sat i karantæne, da vi på nuværende tidspunkt ikke har konstateret smitte blandt skolens elever og medarbejdere. Vi følger blot myndighedernes anvisninger.

 

Hvor kan jeg få mere at vide om fjernundervisningen?

Hold øje med Uddata+ eller Yourspace (Moodle), hvor der vil komme information om, hvordan undervisningen tilrettelægges. Husk at tjekke om dine kontaktoplysninger på disse platforme er korrekte.

 

Kan jeg få fat i undervisningsudstyr på skolen?

Nej, der vil ikke være adgang til skolen under lukningsperioden. Hvis du ikke har adgang til PC, kan du kontakte os og høre om mulighederne for at få udleveret én til låns.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg i perioden?

Du skal sygemelde dig som normalt og i øvrigt følge myndighedernes anbefalinger. Se mere på www.coronasmitte.dk


Kan jeg bo på skolehjemmet imens skolen er lukket?

Nej, skolen skal være helt tom under lukningsperioden og skolehjemsværelserne rengøres og klargøres til evt. beredskab.
 

Kan jeg komme i kontakt med nogen på skolen?

Ja, du vil blive tilknyttet en kontaktlærer, du kan kontakte, og du kan i vores normale åbningstid altid kontakte en administrativ medarbejder på skolens hovednummer tlf. 96 98 10 00 eller sende en mail til aars@erhvervsskolerne.dk


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver afskediget fra min læreplads under lukningsperioden?

Hvis Coronakrisen forårsager afskedigelse af elever, kan praktikcenteret kontaktes på tlf. 9698 1033 for råd og vejledning i forhold til at sikre elevens forsatte uddannelse.

________________________________________

For kursister:

 

Skal jeg blive hjemme, hvis jeg har planlagte kurser i den kommende tid?

Ja, du skal ikke møde ind, da vi holder skolen lukket foreløbigt hele uge 12-15.  Den fysiske kursusundervisning gennemføres derfor ikke i denne periode.

Er der mulighed for at tage kurser online, nu hvor skolen er lukket ned?

Ja, vi tilbyder også onlinekurser, så du eller dine medarbejdere har mulighed for at opdatere dine eller deres kompetencer derhjemmefra. Du kan læse mere om vores onlinekurser her: http://www.erhvervsskolerne.dk/veu/kurser/kurser/online-kurser

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg er tilmeldt et kursus efter uge 15?

Kurser fra uge 16 forventes indtil videre at blive gennemført som planlagt. Hold øje med skolens hjemmeside og kontakt os, hvis du kommer i tvivl.

Kan jeg komme i kontakt med nogen på skolen?

Ja, du kan i vores normale åbningstid altid kontakte en administrativ medarbejder på skolens hovednummer tlf. 96 98 10 00 eller sende en mail til aars@erhvervsskolerne.dk

 

__________________________

For virksomheder:

 

Holder vores elever fri, nu hvor skolen er lukket?

Nej, eleverne skal være hjemme, men vil modtage undervisning digitalt. Der vil dagligt blive registreret fravær.

 

Hvordan skal eleven forholde sig, hvis han/hun ikke har adgang til PC?

Elever, der ikke har adgang til PC vil få udleveret en til låns, hvis ikke det er muligt at låne af virksomheden.

 

Hvad skal eleven gøre, hvis han/hun bliver syg i perioden?

Eleven skal sygemelde sig som normalt og i øvrigt følge myndighedernes anbefalinger. Se mere på www.coronasmitte.dk

 

Vil jeg modtage AUB-refusion i lukningsperioden?

Ja, AUB-refusion udbetales som sædvanligt.

 

Kan eleven få kontakt til nogen på skolen i lukningsperioden:

Ja, eleven vil blive tilknyttet en kontaktlærer, som han/hun kan kontakte, og der kan i vores normale åbningstid altid kontaktes en administrativ medarbejder på skolens hovednummer tlf. 96 98 10 00 eller ved at sende en mail til aars@erhvervsskolerne.dk. Virksomheder er også velkomne til at kontakte os via hovedkanalerne her. Vi beder om forståelse for, at der kan forekomme længere svartider end normalt.


_______________________________________

For medarbejdere:

 

Skal jeg blive hjemme fra arbejde, hvis jeg er medarbejder?

Ja, du skal ikke møde ind på skolen, men i stedet arbejde hjemmefra. I hele lukningsperioden (foreløbig uge 12-15) er der ingen adgang på skolen. 

 

Hvor længe holder skolen lukket?

Foreløbigt er skolen lukket hele uge 12-15. Vi følger myndighedernes anbefalinger tæt. 

Betyder det, at jeg er kommet i karantæne, nu hvor skolen er lukket?
Du skal altid følge de retningslinjer, som bliver udstukket af myndighederne. De kan ændre sig fra dag til dag, så hold løbende øje med www.coronasmitte.dk, hvor alle oplysninger er samlet. Men nej, det at skolen er lukket betyder ikke, at du er sat i karantæne, da vi på nuværende tidspunkt ikke har konstateret smitte blandt skolens elever og medarbejdere. Vi følger blot myndighedernes anvisninger.


Skal jeg holde fri i den periode, skolen er lukket?

Nej, alle medarbejdere holder så vidt muligt almindelig arbejdsdag, blot hjemmefra – evt. friheder aftales med chefen for din afdeling. I videst muligt omfang skal der løses relevante opgaver, som kan lette arbejdsbyrden senere på året. Løber man tør for opgaver i perioden kontakter man sin chef/nærmeste leder, og det vil blive undersøgt, om der er mulighed for at løse relevante opgaver for andre afdelinger.  GDPR-hensyn opretholdes så vidt muligt.

 

Hvordan skal jeg forholde mig til ferie/afspadsering mm. i lukningsperioden?

På forhånd aftalt og fastlagt ferie og/eller afspadsering i perioden fastholdes.

 

Hvordan skal jeg forholde mig som underviser med hjemsendte elever?

Der gennemføres så meget undervisning som overhovedet muligt i lukningsperioden – det gælder for alle hold og elever. Der skal dagligt fraværsregistreres for de elever, som ikke aktivt følger den virtuelle undervisning. Alle klasser/hold får tildelt en kontaktlærer, som koordinerer den samlede kommunikationen til og med eleverne.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for at hente noget på skolen?

Du må under ingen omstændigheder selv tage på skolen og hente det, men skal i stedet kontakte din chef/nærmeste leder. Der udpeges én medarbejder fra hver afdeling, der kan få adgang til bygningen i meget begrænset omfang. Vedkommende vil kunne hente og overdrage materialer om nødvendigt.

 

Kan jeg mødes med mine kolleger i lukningsperioden?

Nej, du må ikke mødes med dine kolleger, heller ikke i mindre fora privat. Overtrædelse af denne instruks kan medføre ansættelsesretslige konsekvenser.  Der vil i stedet være mulighed for at holde virtuelle møder via platformen "Microsoft Teams". Du har modtaget information og vejledning fra IT omkring brugen af dette på din mail.

 

Hvad skal jeg gøre med min fastnettelefon på skolen?

Fastnettelefon omstilles til mobil (egen mobil, hvis ikke man har en udleveret). Vejledning kan findes på intranettet i telefonhæftet. Vær derfor opmærksom på, at interne numre stadig virker (disse er blot viderestillet), hvorfor der stadig kan henvises til ordinære telefonnumre fra intranettet på forespørgsler.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg i perioden?

Du skal sygemelde dig som normalt (til din chef/nærmeste leder pr. mail) og i øvrigt følge myndighedernes anbefalinger. Se mere på www.coronasmitte.dk


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har IT-problemer?

Da vi forventer et stort pres på IT-afdelingen er det vigtigt, at alle henvendelser hertil foregår via din chef/nærmeste leder – det søges så vidt muligt at løse udfordringer internt i afdelingen. Ved forsat behov skal sager håndteres via Servicedesk og IKKE direkte til IT.