Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars
30-04-2018

Ny bestyrelsesformand

Efter syv år som næstformand i bestyrelsen for Erhvervsskolerne Aars har tidligere formand for Aars Handelsstandsforening og indehaver af Expert og Lysmesteren, Jesper Nielsen, Aars, overtaget formandsposten

Kendte og nye ansigter


Ved ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 26/3 2018 sammensatte man den nye bestyrelse med medlemmer udpeget af hhv. kommune, erhvervsliv, faglige organisationer samt medarbejdere og elever ved uddannelsesinstitutionen.  Afgående, mangeårige bestyrelsesformand, Karsten Holmstrøm Nielsen (Metal Himmerland), overlod formandsposten til Jesper Nielsen (Handelstandsforeningerne i Vesthimmerland Kommune), der har fungeret som næstformand gennem se sidste syv år. På denne post indtrådte Poul Bang Jensen, udpeget af Metal Himmerland.

Poul Bang Jensen, der til daglig er bosat i Hobro, er et nyt ansigt i bestyrelsen, og Jesper Nielsen ser meget frem til samarbejdet: ”Poul kan byde ind med en stor viden om både uddannelsessektoren og den metal-faglige del, som fylder meget på en uddannelsesinstitution som Erhvervsskolerne Aars. Han har desuden stor erfaring i forhold til arbejdsgiver/arbejdstager-forholdet, som er vigtigt i denne sammenhæng. Jeg er derfor sikker på, at vi vil få stor glæde af hinandens gensidige sparring”, forudser Jesper Nielsen.

Et hjerte, der banker for lokalområdet

Bestyrelsesformand Jesper Nielsen har stor tilknytning til både Aars og Erhvervsskolerne, hvor han faktisk selv har siddet på skolebænken i sine uddannelsesår. Her var han en del af den første hhx-årgang på skolen og kunne kalde sig student herfra i 1981.

Siden har han slået sine folder som passioneret erhvervsdrivende i Aars. Her er han også bosat i dag sammen med sin hustru, som han har fået to tvillingedrenge sammen med. Nielsen-navnet har gennem årtier hængt uløseligt sammen med elektronik- og fotoforretningen Expert i Himmerlandsgade. Jesper overtog forretningen fra sin far, Arne Nielsen, tilbage i 1987, og han har været med til at udvikle den gennem alle årene.

Ud over forretningen har Jesper Nielsen desuden været særdeles aktiv inden for bestyrelses- og foreningsarbejdet i lokalområdet. Særligt har arbejdet for Handelsstandsforeningen altid fyldt meget i Jespers liv, men også mange år på poster i Sparekassen Himmerland og Messecenter Aars har været med til at give ham den brede erfaring og indsigt, som Erhvervsskolerne Aars nu vil få glæde af fremadrettet.

Visionen: sikre kvalitet for eleverne

Da Jesper Nielsen gik ind i bestyrelsesarbejdet for ca. 9 år siden, var motivationen klar: han ville bruge sine kompetencer til at videreføre en god, sund og visionær virksomhed med det formål at sikre den bedste kvalitet inden for undervisning og studiemiljø til skolens elever.

Den motivation holder forsat ved i dag, hvor han nu er tiltrådt som bestyrelsesformand. Jesper har fulgt uddannelsesinstitutionen tæt og med stor interesse helt fra sammenlægningen af den gamle Aars Handelsskole og Teknisk Skole under Børge Fuglsang i 1960’erne, over fhv. direktør Helene Refstrup Møllers ledelsesperiode fra slutningen af 1990’erne frem til, at den nuværende direktør, Ulf Givskov Bender, overtog roret for et par år siden.

”Jeg ser uddannelsesinstitutionen, som en virkelig fornuftigt drevet ”sejtrækker”, der altid har fokuseret på at have en sund økonomi og bruge sit overskud til at sikre forsat høj kvalitet i undervisningen til sine elever. Det har jeg stor respekt for, og det vil jeg gerne være med til at videreføre i årene, der kommer”, fortæller Jesper Nielsen.

Det er den nye formands helt klare mål og vision med bestyrelsesarbejdet, at man fortsat holder fast i de gode, gamle traditioner. Det står højt på dagsordenen, at man vedbliver at være den lokale skole, man har været igennem alle årene – det er nemlig en helt fasttømret del af skolens identitet og særkende, mener han. Det betyder omvendt ikke, at man ikke kan være visionære og udvikle skolen. Vigtigst af alt er det blot, at kernefokus i alt arbejde med uddannelsesinstitutionen er, at sikre kvalitet, læring, trivsel og glæde for både elever og ansatte.

Et stærkt fundament, hvor alsidighed kan gro

Direktør for Erhvervsskolerne Aars, Ulf Givskov Bender, er enig med bestyrelsesformanden i dette synspunkt, og fremhæver, hvor vigtigt det er, at se den gamle traditionsrige institution som en fasttømret, stærk helhed fremfor en formel ramme om mange mindre enheder. Han uddyber: ”Mange omtaler Erhvervsskolerne Aars, som en paraply af uddannelser, men jeg vil tillade mig at korrigere denne opfattelse og pege på, at vi er et fundament for en lang række uddannelsesområder”.

Og hvori består så den egentlig forskel her, vil mange måske spørge sig selv. Ifølge Ulf Givskov Bender kan man tegne et klart billede for at besvare dette spørgsmål: ”I min optik er forskellen den, at en paraply har til formål at skærme, hvormed den samtidig lægger låg på og begrænser mulighederne. Her er fokus på top-down-styring, og i blæsevejr er der risiko for, at den bliver svær at styre eller måske endda kollapser”. Som modbillede hertil har man fundamentet, forklarer direktøren og uddyber: ”Et fundament derimod har den fordel, at det er solidt og fast forankret og herudfra kan alsidige ting vokse og gro. Enkelte ting kan endda vokse meget højt, særligt hvis fundamentet er meget solidt”.

Med den nye bestyrelse ombord er Ulf Givskov Bender fuldstændig overbevist om, at man fortsat har et ekstremt stærkt fundament på Erhvervsskolerne Aars. ”Jeg ser med glæde frem til det tætte samarbejde både med det nye formandskab og med resten af bestyrelsen”, afslutter direktøren.