Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars
25-09-2019

Kommende håndværkere arbejder sammen med UCN

I uge 37 var elever fra grundforløb 1-fagretningen Byggeri og strøm fra Erhvervsskolerne Aars på besøg i UCNs Energi- og miljøafdeling.

Uddannelser i samarbejde

Eleverne fra erhvervsskolen er kommende tømrere, murere, elektrikere mm, som for nylig er gået ud af grundskolen for at tage en erhvervsuddannelse. På erhvervsskolen arbejder eleverne med en række spændende projekter, som giver dem indblik i en række håndværk. Et af projekterne er, at de sidst i forløbet skal lave en række vildmarksbade, som skal varmes op og afprøves lige op til jul. Selve udførelsen af vildmarksbadene står erhvervsskoleeleverne for.

 

De studerende på energiteknologuddannelsen skal derimod arbejde med løsninger til alternative opvarmningsmuligheder. De skal også undersøge, hvordan forbrændingen ved opvarmning kan optimeres, hvilket brænde, der fungerer bedst, og hvordan de kan sikre sig en ligelig fordeling af varmen i vandet, så det ikke fx er varmt i de øverste lag og koldt i bunden.

 

Samarbejdet giver noget til begge parter. De energiteknologstuderende får en praksisnær opgave, som de kan øve sig på ved at bruge deres færdigheder. Erhvervsskoleeleverne får hjælp til at få løst et problem og samtidig får de værdifuldt indblik i videreuddannelsesmulighederne efter en håndværkeruddannelse.

 

Gode muligheder for at læse videre

Modsat hvad mange måske tror, så er der virkelig gode muligheder for at læse videre efter en erhvervsuddannelse. Fx UCN har en række uddannelser, som er relevante for unge med en håndværksmæssig uddannelse – det er fx energiteknolog og bygningskonstruktør foruden en række andre.

 

”En håndværksmæssig uddannelse giver lige så gode muligheder for at læse videre efterfølgende som en gymnasial uddannelse gør. Forskellen er, at efter en erhvervsuddannelse, så har du en kompetencegivende uddannelse, så du kan gå lige ud og få et arbejde og tjene penge. Og så kan du vælge, hvornår du vil læse videre derefter”, siger lektor ved UCN, Anders Rask.

 

Han fortsætter: ”Når vi ser på vores studerende, så har vi på hvert hold både nogen med en baggrund som erhvervsuddannet og andre med en gymnasial baggrund. De kan noget forskelligt, men alle bliver de dygtige energiteknologer, eller hvad de nu læser. Og vi sætter dem sammen på tværs, så de kan lære noget af hinanden. Vi ville nødigt undvære en af grupperne, for det er værdifuldt at sætte dem sammen. Den faguddannede har livserfaring og erfaring fra arbejdsmarkedet med sig, og det giver den studerende nogle væsentlige perspektiver med på uddannelsen.”

 

Fremtidsmuligheder efter svendebrevet

Interessen går begge veje, for på Erhvervsskolerne Aars er der stor interesse for at vise eleverne en videre vej også efter svendebrevet. ”Der er mange fordele i et samarbejde, for en ting er, at vi har brug for de dygtige teknikere og ingeniører, vi kan få ved at videre uddanne vores håndværkere, men det er også et spørgsmål om undgå, at håndværksuddannelser fravælges, fordi unge og forældre har en forestilling om, at de fravælger nogle muligheder efterfølgende”, siger Per Stig Andersen, uddannelseschef på Erhvervsskolerne Aars.

 

”Et ungt menneske, som fx tager en tømreruddannelse her på skolen vil have mange muligheder åbne. Fx kan han eller hun vælge at arbejde et par år, tage en byggeteknikeruddannelse på to år og senere toppe den op til en bygningskonstruktøruddannelse, som er en uddannelse på professionsbachelorniveau. Endelig er det muligt senere at tage en kandidat- eller masteruddannelse inden for et område. Det er også muligt for virksomheder at tænke i, hvordan de fastholder og udvikler deres arbejdskraft ved at videreuddanne de ansatte”.

 

Det gode samarbejde fortsættes

De unge mennesker fra Erhvervsskolerne Aars og fra UCN skal se hinanden igen. Til december er både vildmarksbadene og opvarmningskilderne færdige og skal afprøves. Det sker ved, at de alle samles i Aars, hvor de skal i badebukserne og hygge sig med noget godt at spise. Så må vi håbe, at de har fundet effektive løsninger på at varme vandet tilstrækkeligt op! Og når erhvervsskoleeleverne efter nytår går på grundforløb 2, så er noget af det første, der sker, at de igen besøger UCN og får undervisning i bygningsforståelse.