Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars
23-05-2017

I audiens for at takke for Ridderkors

Helene Reffstrup Møller, fhv. direktør på Erhvervsskolerne Aars, var mandag den 22. maj i audiens hos Hendes Majestæt Dronning Margrethe II for at takke for udnævnelsen til Ridder af Dannebrogordenen.

Ridderkorset kan tildeles danskere og udlændinge for fortjenstfuld civil eller militær embedsgerning, for særlig indsats inden for kunst, videnskab og erhvervsliv eller for virke for danske interesser.

Helene var direktør på Erhvervsskolerne Aars i 18½ år ud af sit samlede virke på 37½ år i statens tjeneste.

For hovedpersonen selv er det en stor ære at få overrakt Ridderkorset. Helene fortæller, at hun blev både stolt og glad, da hun modtog den flotte hilsen fra kongehuset.

”Jeg har glædet mig til den særlige oplevelse, som det er at få lov at takke Hendes Majestæt Dronningen personligt under audiensen.”

I 1979 startede Helene i erhvervsskolesystemet som underviser i de økonomiske fag på Frederikshavn Handelsskole. Her arbejdede hun i ni år, før hun i knap tre år var udsendt af Udenrigsministeriet til Tanzania som økonomisk rådgiver i et stort vandprojekt.
I 1991 blev hun administrationschef på Hillerød Handelsskole i forbindelse med, at de danske erhvervsskoler overgik til selveje og taxameterstyring og samtidigt tog hul på en stor arbejdstidsreform.
I 1996 blev hun vicedirektør på Lyngby Uddannelsescenter, indtil hun i 1998 vendte hjem til Himmerland og tiltrådte som direktør på Erhvervsskolerne Aars.

Helene fortæller, at det har været en stor glæde at have været en del af den fantastiske udvikling, som Erhvervsskolerne Aars har været igennem.

I sin tid som direktør har Helene stået i spidsen for en samling af skolen og for implementering af en række reformer, herunder arbejdstidsreform, økonomiske reformer og uddannelsesreformer af både erhvervsuddannelserne, gymnasieuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Hun stod i spidsen for en række tilbygninger og ombygninger, som ikke alene har sikret hver af skolens mange forskellige uddannelser sit eget faglige miljø, men også den fælles Oase, hvor elever, kursister og medarbejdere dagligt glæder sig over samværet i fællesaktiviteter, fester og arrangementer.

Helene var foregangsmand i forbindelse med etableringen af Netværk Nordjylland/Nordjyske Erhvervsskoler, der er et samarbejde mellem lederne for de 10 nordjyske erhvervsskoler. Helene var formand for det nordjyske netværk i over 5 år.
Også i den landsdækkende organisation Danske Erhvervsskoler har hun siddet i bestyrelsen. I den periode var hun også formand for HR-udvalget og havde i kraft heraf et tæt samarbejde med både Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med bl.a. forarbejdet til OK13.

Erhvervsskolerne Aars har i dag indflydelse i rigtigt mange samarbejdsorganer, og den er kendt landet over for at være en seriøs skole, der giver elever og kursister de kompetencer, som de selv og samfundet forventer. Skolen har nogle af landets bedste gennemførelsesprocenter og nogle af de bedste overgangsfrekvenser både til jobs og til videregående uddannelser, fordi skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag fungerer.

Helene har altid bestræbt sig på, at skolen skulle være et sted, hvor man oplever nærhed, engagement og udfordringer i attraktive rammer og med tidssvarende undervisningsudstyr, og skolen fremstår i dag yderst veldrevet og med en sund økonomi - godt rustet til fremtiden.

Erhvervsskolerne Aars ønsker Helene stort tillykke.