Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars
10-09-2018

Høj faglighed hos nyansatte undervisere

Erhvervsgymnasierne i Aars har været så heldige at kunne ansætte to yderst velkvalificerede og fagligt dygtige nye gymnasielærere

De nye elever på Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium i Aars var naturligvis meget spændte på deres første skoledag. For skolen er det også altid både positivt og spændende at byde 1.g-eleverne velkommen på deres nye uddannelse. I år har glæden dog været større end sædvanligt, for Erhvervsgymnasierne i Aars har været så heldige at kunne ansætte to yderst velkvalificerede og fagligt dygtige nye gymnasielærere, der er startet samtidigt med de nye elever.

Michael Tørngren Henriksen bor i Frejlev, underviser i STEM fagene og kommer fra en stilling som gymnasielærer på Sukkertoppen Gymnasium i Valby. Michael har brændt for at undervise, siden han var civilingeniør-studerende og bl.a. underviste gymnasieelever i brobygning, og senere da han underviste på sin ph.d.-uddannelse inden for biomedicin på Aalborg Universitet.

Som det altid gælder en god lærer, har han allerede fra start gjort et stort indtryk på eux-landmandseleverne på første hovedforløb på Teknisk Gymnasium Aars. Eux-elev Lisette Andersen siger: ”Michael er en engageret lærer. Han gør matematik spændende og forståeligt. Og så er han altid i godt humør.” De andre elever bakker op om Lisettes udtalelse: ”Kun plusser,” siger flere af dem. Eux landmandseleverne læser både på Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk, og Teknisk gymnasium Aars på deres skoleforløb.


(Fra venstre til højre) Michael Tørngren Henriksen, cand.polyt i nanobioteknologi og ph.d. i biomedicin, og Patrick Bøgsted Sørensen, cand.scient i fysik og datalogi, er nye lærere på Teknisk gymnasium Aars. 

Patrick Bøgsted Sørensen bor i Aalborg og underviser i fagene fysik, matematik og programmering. Han har stor interesse for, hvordan man lærer, og ser det som sin fornemste opgave at hjælpe eleverne til de vigtige aha-oplevelser. Særligt programmering på B-niveau har Patrick set frem til at undervise i, for det er helt nyt på Teknisk gymnasium Aars at udbyde programmering på så højt et niveau. Dermed ligger der heller ikke på forhånd materiale at blive inspireret af og ”tage fra”. ”Eleverne skal involveres i valget af de projekter, de skal arbejde med, og som hele undervisningsforløbet bygger på,” siger Patrick med stor og sikker tiltro til, at hans dygtige programmeringselever vil glæde sig over den opgave.

Med venlig hilsen

Christine Stampe Frøsig
Uddannelseschef for Handelsgymnasiet Aars og Teknisk Gymnasium Aars