Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars
20-03-2019

Danmarks næstlaveste fravær på gymnasierne

Selv om man skal være forsigtig med at kalde sig landets bedste, eller næstbedste, så er det faktisk tilfældet på Erhvervsskolerne Aars, når man snakker lavt fravær blandt gymnasieelever.

Handelsgymnasiet og det tekniske gymnasium i Aars kan fremvise en fraværsprocent på 5,6%, viser en undersøgelse, som netop er blevet offentliggjort af Undervisningsministeriet. Sammenligner man med hele landet, så er det gennemsnitlige elevfravær 9,5%.

Erhvervsskolerne Aars ligger på en flot andenplads med 5,6% fravær på skolens handelsgymnasium og tekniske gymnasium. Gymnasierne i Aars bliver kun overgået af htx på Syddansk Erhvervsskole, som ligger på 4,5% fravær i Undervisningsministeriets oversigt over registreret fravær i skoleåret 2017/2018.

Følger eleverne tæt

På Erhvervsskolerne Aars er der ikke noget, der hedder lovligt fravær. Det betyder, at eleverne altid får fravær, hvis de kommer for sent til timerne. Men skolen gør så også en ekstra indsats for at få eleverne til timerne.

”Skolens tilgang er ’hvordan kan vi hjælpe dig med at få et lavere fravær’ og ikke at straffe eleverne. Eleverne skal komme hver dag af lyst og ikke af frygt”, lyder det fra direktør Ulf Givskov Bender. 

”Både lærere og ledelse har haft fokus på elevernes tilstedeværelse i en årrække. Hvis en elev har fravær, så er klasselæreren hurtig til at tage fat i eleven og snakke med vedkommende om, hvad der kan gøres for at mindske fraværet. Desuden har vi på skolen stort fokus på relationer i klasselokalet, så eleverne oplever sig set og vigtige, samt på at lave ekstra aktiviteter som f.eks. LAN-party og brætspilsaftener for at styrke kammeratskabet blandt eleverne”, lyder det fra uddannelseschef for gymnasierne, Else Ravn Rasmussen.


Det handler om at løfte eleven

For Erhvervsskolerne Aars drejer det sig ikke kun om de højeste karakterer – men om at skabe hele mennesker. Det gør man bedst, hvis eleverne deltager i undervisningen. Derfor er den lave fraværsprocent vigtig i forhold til, at eleverne bliver klædt bedst muligt på til arbejdsmarkedet.

”Vi gør os virkelig umage for at gøre alt så godt som muligt, med fokus på kerneopgaven, som er at give den enkelte elev den maksimale læring. Og det er faktisk noget af det, man vil til at måle den enkelte skole på fra ministeriet”, lyder det fra direktøren.

”Det drejer sig ikke kun om at nå de højeste karakterer, men om det man kalder løfteevnen, altså hvor meget vi kan ”løfte” den enkelte elev, fra de træder ind ad døren, til de træder ud igen. Det gælder for alle vores ca. 300 hhx og htx elever. Og så håber vi da selvfølgelig også, at det lave fravær skyldes, at vores elever på htx og hhx er motiverede for at komme til undervisningen, fordi vores undervisere leverer en spændende og relevant undervisning”, afslutter direktøren.