Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars
19-06-2019

”Vi skal have mere fokus på håndværksfagene i folkeskolen”

Sådan lyder det fra 50-årige Per Stig Andersen, som siden 2013 har været uddannelseschef for afdelingen for Teknologi, byggeri og transport på Erhvervsskolerne Aars. Han brænder nemlig for at vise endnu flere unge mennesker, at det er både sjovt, spændende og fyldt med fremtidsmuligheder at tage en håndværksmæssig uddannelse.

I hans seksårige virke som engageret uddannelseschef for erhvervsuddannelsesafdelingen i Aars, der rummer uddannelser til bl.a. smed, industritekniker, murer, elektriker, tømrer og mekaniker, er det netop rekrutteringen til grundforløbet, som interesserer Per Stig Andersen allermest. Det motiverer ham i den grad hele tiden at forbedre indsatserne på området – det være sig eksempelvis gennem arbejdet med hvordan man bedst ”sælger” uddannelserne til de unge og deres forældre, samt forbedring og udvikling af samarbejdet med kommune, folkeskole, 10. klassecentre og efterskoler.

 

De unge i fokus

Da Per Stig Andersen i fjor afsluttede sin lederuddannelse, Master of Public Governance (MPG) fra Aalborg Universitet, var det da også netop det tema, som var omdrejningspunktet for hans afsluttende masterprojekt. Her interviewede han en håndfuld elever fra Grundforløb 2 på Teknologi, byggeri og transport på Erhvervsskolerne Aars for at blive klogere på deres valg af uddannelse.

 

”Fællestrækkene for alle deres svar var faktisk, at de især var trætte af den måde, man bliver undervist på i grundskolen. De savnede at komme til at lave noget med deres hænder og komme mere ud i den friske luft”, fortæller Per Stig Andersen og fortsætter: ”Når de tager en uddannelse her hos os, fortæller de, at de oplever en anden form for frihed”.

 

Vil synliggøre forskellige uddannelsesveje

Netop dette er noget, som sætter tankerne i gang hos Per Stig Andersen, som faktisk selv er læreruddannet og har undervist på VUC og SOSU Nord i Hjørring.

 

 ”Det er tankevækkende, at der er så mange unge mennesker, som ikke føler, de er landet på rette hylde i vores grundskole. Jeg tror, vi skal blive meget bedre til at vise dem, at der er mange forskellige veje at gå og forskellige måder at lære på, og at den ene ikke nødvendigvis er bedre end den anden. Som håndværkeruddannet kan man jo sagtens få et rigtig godt og spændende arbejdsliv, og man kan uden problemer læse videre senere, hvis man ønsker det. Men det er der mange, som ikke er klar over”.

 

Derfor glæder det også Per Stig Andersen, at der nu fra politisk side er kommet mere opbakning de seneste år til øget fokus på praktisk læring allerede i folkeskolen, fx gennem sidste års vedtagelse af obligatoriske praktiske/musiske fag i udskolingen. ”Det er helt klart et skridt i den rigtige retning og noget, vi skal arbejde videre med i de kommende år”, lyder visionen fra uddannelseschefen. ”Heldigvis har vi et rigtig godt lokalt samarbejde om disse ting,” uddyber han.

 

Hverdagsudfordringer bliver sat i perspektiv

Ledelsesuddannelsen har dog ikke kun sat gang i nye tanker omkring rekrutteringen af den unge målgruppe, men har naturligvis også klædt Per Stig Andersen bedre på til at lede de mange engagerede medarbejdere, som til dagligt går på arbejde i hans afdeling på Erhvervsskolerne Aars.

 

Den længerevarende uddannelse, som blev påbegyndt i perioden, hvor Per var leder ved SOSU Nord i Vodskov, har til formål at koble hverdagens problemstillinger med en teoretisk belysning. Den er hos Per Stig Andersen blevet omsat til en række redskaber til at se sit lederjob i et større perspektiv, og har dermed også givet ham et større overblik og et grundlag til at hurtigere at kunne træffe de rigtige beslutninger.

 

Uddannelsen har bl.a. gjort det klart for Per Stig Andersen, at han ikke ønsker at repræsentere en ledelsesstil, som er meget topstyret, for så mister medarbejderne hurtigt motivationen, mener han. I stedet vil han gerne være en involverende, ligevægtig og demokratisk leder, som lader flest mulige beslutninger blive truffet af medarbejderne – og dermed tættest muligt på kerneydelsen.

 

Ambassadørskabet blandt medarbejderne

Per Stig Andersen ønsker at motivere sine medarbejdere ved at vise dem tillid og give dem ansvar. Han tror på, at det i sidste ende er det, som giver den bedste undervisning, de bedste resultater og de gladeste medarbejdere. Det er absolut ikke uden betydning, hvordan man agerer som leder – ledelsesstilen på skolen spiller nemlig en helt væsentlig rolle i forhold til det, som bliver opfattet og sagt ude i byen, fortæller han.

”Virksomheden er der kun, hvis andre folk tænker godt om den og gerne vil samarbejde med den. Det gør folk kun, hvis de har et godt indtryk af os – og det indtryk kommer fra os alle sammen. Den måde, som vi omtaler vores arbejdsplads på, er ualmindeligt vigtig i forhold til billedet udadtil og har afgørende betydning for vores rekruttering af både nye medarbejdere og elever”. Sådan afslutter Per Stig Andersen, som håber at fortsætte med det meningsfulde arbejde som uddannelseschef ved afdelingen for Teknologi, byggeri og transport på Erhvervsskolerne Aars mange år endnu.